Tháng Bảy 22, 2018 admin

Phát Đạt: Doanh thu giảm 6 lần, thu nhập từ hợp tác đầu tư ‘cứu’ lợi nhuận quý II

Quý II/2018, doanh thu hợp nhất của PDR đạt 61,6 tỷ đồng, giảm 6,2 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 49,4 tỷ đồng, giảm gần 3 lần.

Trong quý, doanh thu bán căn hộ của PDR chỉ đạt 1,8 tỷ đồng (cùng kỳ là 380 tỷ đồng), do đó, chi phí bán hàng giảm 9 lần (đạt 3,4 tỷ đồng). Không còn doanh thu từ mảng căn hộ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II chỉ còn vỏn vẹn 25 tỷ đồng, bằng ¼ cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong quý II, khoản thu nhập khác lại đột biến lên mức 68,8 tỷ đồng, tăng 16 lần so với cùng kỳ. Điều này đẩy lợi nhuận trước thuế vọt lên mức 93,5 tỷ đồng, chỉ giảm 8% so với năm trước.

Theo thuyết minh, khoản thu nhập khác này là “thu nhập từ hợp tác đầu tư” giữa PDR và các đơn vị khác. Được biết, PRD có các hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Vận tải biển Trường Phát Lộc, Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Minh Hoàng (dự án Millennium 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP. HCM) và Công ty Cổ phần Đoàn Ánh Dương Phú Quốc (Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu, tại xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang).

Lũy kế 6 tháng, doanh thu hợp nhất của PDR đạt 443,4 tỷ đồng, giảm 24,6%; lợi nhuận gộp đạt 279 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Cùng với khoản “lợi nhuận khác” có được trong quý II, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của PDR đạt 284 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tổng tài sản của PDR tại ngày 30/6/2018 là 11.175 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 7.996 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 3.179 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản của PDR, hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm 82,5%, (đạt giá trị 9.220 tỷ đồng, riêng tồn kho là 6.447 tỷ đồng).

Hàng tồn kho của PDR là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và các chi phí đầu tư cho các dự án đang triển khai như: The EverRich 2 (4.303 tỷ đồng), The EverRich 3 (1.954 tỷ đồng), The EverRich Infinity (8,2 tỷ đồng), dự án Nhà Bè (43 tỷ đồng), dự án Long Thạnh Mỹ (6,3 tỷ đồng), dự án Bàu Cả (59 tỷ đồng), dự án trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng (68 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của PDR tại ngày 30/6/2018 là 8.065 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Đáng chú ý, vay ngắn hạn của PDR đã tăng rất mạnh trong 6 tháng qua, từ 47 tỷ đồng vọt lên 888 tỷ đồng, tương đương tăng 19 lần. Đây là các khoản PDR đã vay từ Techcombank và được thế chấp bằng quyền phát triển dự án The EverRich 2; The EverRich 3; quyền sử dụng đất tại Khối Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, Quảng Nam; quyền phát triển dự án khu Resort Spa Marriott Hội An – Hội An,

Vốn chủ sở hữu của PDR là 3.110 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59 lần.

,