Tháng Mười 21, 2017 admin

Phát Đạt lãi hơn nghìn tỷ trong 9 tháng, đạt 45% kế hoạch năm …

Dự án The EverRich Infinity đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho Phát Đạt trong nhiều quý

Lợi nhuận sau thuế trong quý cũng tăng gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 114 tỷ đồng.

Theo giải trình của Phát Đạt, nguyên nhân khiến doanh thu và lợi nhuận trong quý 3/2017 tăng vọt là do tình hình kinh doanh và tiến độ bàn giao các căn hộ, văn phòng của dự án The EverRich Infinity tiến hành thuận lợi. Từ việc ghi nhận doanh thu chủ yếu từ các sản phẩm đã bàn giao của dự án và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3/2017 tăng.

Lũy kế 9 tháng 2017, doanh thu của Phát Đạt ước tính đạt 1.093 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã điều chỉnh, Phát Đạt đã thực hiện được được 33% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2017.

Tại ngày 30/9/2017, hàng tồn kho của Phát Đạt ở mức 7.280 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí xây dựng và các chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản đang triển khai như: Dự án The River City (5.080 tỷ đồng), dự án The EverRich 3 (1.640 tỷ đồng), dự án The EverRich Infinity (265 tỷ đồng).  

Rate this post
,