Tháng Tám 21, 2018 admin

Thị trường dịch vụ bất động sản: Doanh nghiệp nội lép vế

“Kinh doanh bao giờ cũng tính hiệu quả và lợi nhuận trên hết. Do vậy, với một mặt hàng có giá trị, công dụng và chất lượng như nhau, tất yếu chủ đầu tư sẽ chọn cái nào có giá rẻ hơn. Mấu chốt vấn đề là chúng ta có dám bỏ cách làm ăn kiểu chụp giật, rập khuôn để đổi mới như các DN ngoại hay không mới là điều quan trọng nhất.” – Phó Chủ tịch HĐQT Cengroup Phạm Thanh Hưng

, ,