" KHU VỰC PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI THÀNH PHỐ "
Nơi tập trung của những khu giải trí, chăm sóc sức khoẻ, thương mại và giáo dục tốt nhất trong thành phố.